Homepage van Sophia Catharina Edith Sauvangsjo Arts

                                                                                                

Voorouders van Roberto en Milko van moeders kant
 ~~~~

      Johannes Arts 1910  en Geertruida Arts 1910

~~~~

Petrus Christiaan  Sophia M T Johannes P J
Arts Waterreus Arts
1884   † 1948 1889  † 1971 1911  † 1967

Geertruida Arts

         Johannes Arts           Antonia Arts

1910  † 1955

           1910 † 1967         1919 † 1943


~~~~

Zoon van Geertruida Arts en Roelof ten Kaate
Johannes ten Kaate
~~~
Kinderen van Joop ten Kaate

 


Johannes Petrus Jacobus Arts  en Maria Catharina Theresia Tomeο
Trouwde in 1937

~~~~~~~
Johannes Petrus Jacobus Arts
Fotograaf
~~~~

~~~~

      Johannes Arts        Familie Tomei

~~~~


arts-12                                                      

                   12.
Sonja Sauvangsjo Arts